JSN imageshow Module

Zaletą wyróżniającą nasz smar NOVA BIKE CHAIN LUBE jest to, że jego baza to oleje otrzymywane w procesie hydrokrakingu.  Proces ten, powoduje, że oleje bazowe będące jego końcowym produktem, posiadają najwyższy poziom czystości 99,9% i mają bardzo wysoki wskaźnik lepkości, należą do grup II, II+, III, III+. Odznaczają się wysoka odpornością na utlenienie i na wysoką temperaturę. Dzięki temu produkty tworzone na ich bazie odznaczają się wyjątkowo długim okresem użytkowania i wysoką stabilnością. Dzięki takiej bazie nasz smar CHAIN LUBE zapewnia niezawodną ochronę napędu w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

Początek strony